Book / Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Nanas behandling, v. Nana Michelsen , CVR-nr: 32708137 er dataansvarlig og håndterer dine personoplysning.
Jeg fører journal og beder dig om at underskrive en samtykkeerklæring, der handler om beskyttelse af personfølsomme oplysninger jvf persondataforordningen (GDPR) af 25.5.2018. Det drejer sig om dit navn, adresse, mail, telefonnummer og forhold i forbindelse med behandlingen og dit helbred. Du kan til enhver tid bede om aktindsigt og tilbagekalde dit samtykke. Journalen opbevares aflåst, og der gives ikke oplysninger videre uden mit ønske og efter aftale med mig.
Jeg gemmer dine kontaktoplysninger i 5 år, jvf bogføringsloven.
Jeg gemmer din journal i 6 mdr efter endt behandling og sletter så jvf persondataloven.
Nana Michelsen | Sepstrupvej 63, 8653 Them og Trondhjemsgade 11, parterre, 2100 København Ø  | Tlf.: 25210675